Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

Kể tên một số người trong họ hàng của em.

animepham
26 tháng 5 lúc 8:35

Dì Hương , Dượng Trung , Dì Hà , Dượng Ly , Mự Tâm , Cậu Hiến , Mự Thu , Cậu Hậu , ....

Bình luận (1)

Ông bà nội

Ông bà ngoại

Các ông bà anh chị em của ông bà nội

Các ông bà anh chị em của ông bà nội

Các cậu, các dì con cái của các ông bà em của ông bà ngoại

Các cô, các chú con cái của các ông bà em của ông bà nội

Các bác con cái của các ông bà anh,chị của ông bà nội, ông bà ngoại

Từ đó em liệt kê tên ra hấy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết