Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

Quan sát hình cưới của bố mẹ bạn An và trả lời câu hỏi:

- Trong hình có những ai?

- Những người nào thuộc họ nội của An? Những người nào thuộc họ ngoại của An?

- Trong hình có những ai? ->  Ông bà nội của An, ông bà ngoại của An, Chị gái của bố An (bác: chị gái bố),bố mẹ của An, cậu ruột của An (em trai của mẹ An)

- Những người nào thuộc họ nội của An? Những người nào thuộc họ ngoại của An?

-> Họ nội: Ông bà nội, chị gái của bố

Họ ngoại: Ông bà ngoại, em trai của mẹ

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 5 lúc 8:33

những người họ ngoại của An : 

Ông bà sinh ra mẹ An , Em trai của mẹ An 

những người họ nội của An :

Ông bà sinh ra bố của An , Chị gái của bố An

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết