Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

- Các thành viên trong gia đình An đang làm gì?

- Việc làm đó thể hiện điều gì?

Mẹ An thì làm bánh, ông bà thì chờ đợi An.

Việc mẹ làm bánh để biếu ông bà thể hiện sự quan tâm của mẹ tới ông bà. Còn ông bà chờ con cháu vì ông bà nhung nhớ con cháu, muốn quan tâm trò chuyện thăm hỏi tình hình con cháu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết