Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

Nếu là Nam, em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:12

Nếu là Nam, em sẽ ra cùng mẹ chào hỏi dì Hải và đưa em Phương vào chơi cùng. Vì những người họ hàng, họ ở quê lên cần sự quan tâm lắm nè

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết