Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

Em làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu quý đối với những người họ hàng của mình?

- Vào dịp có lễ, hội họp gia đình sắp xếp về nội, ngoại ăn uống cũng như thăm ông bà.

- Những người trong gia đình quan tâm tới công việc của nhau, sức khoẻ và chăm sóc nhau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết