Hướng dẫn soạn bài Từ láy

Hoàng Quỳnh

a) so sánh nghĩa của các thừ láy mềm mại, đo đỏ với nghĩa của các tiếng gốc làm cơ sở cho chúng: mềm, đỏ.

Pham Minh Nguyet
10 tháng 9 2017 lúc 20:22

mềm mại có ý nghĩa nhấn mạnh hơn mềm

đo đỏ có ý nghĩa giảm nhẹ hơn đỏ

Bình luận (0)
Phạm Bình Minh
10 tháng 9 2017 lúc 22:08

so sánh :

mềm mại -mềm : sắc thái tăng

đỏ - đo đỏ : nghĩa giảm nhẹ .

Bình luận (0)
Phạm Bình Minh
10 tháng 9 2017 lúc 22:10

ak mk xin bổ sung : sắc thái biểu cảm rõ hơn ( từ gốc )

hai từ mềm mại , nho nhỏ có nghĩa hẹp hơn từ gốc

Bình luận (0)
sakura xinh dep
22 tháng 9 2017 lúc 11:53

- Đặt câu với mỗi từ.

+ Tấm vải này rất mềm mại.

+ Quả cà chua này có màu đo đỏ.

Các từ láy: mềm mại, đo đỏ so với nghĩa từ gốc của chúng đỏ, mền -> sắc thái của từ láy giảm nhẹ so với gốc đo đỏ và nhấn mạnh hơn mềm mại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
송중기
Xem chi tiết
Võ Lê Hồng Ánh
Xem chi tiết
Tớ Là Lờ
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết
Lê Phan Bảo Như
Xem chi tiết
Lee Joong Suk
Xem chi tiết
Amelia Isabella
Xem chi tiết