Hướng dẫn soạn bài Từ láy

Lê Phan Bảo Như

a/Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy:
........ thấp ; ........ chếch
b/Hãy đặt câu với những từ sau : nhẹ nhõm, tan tác
c/Sắp xếp lại bảng các từ láy, từ ghép dưới đây cho đúng :

 Từ láy    Từ ghép
mặt mũitóc tai
lon tongờn gợn
lách cáchnảy nở
nấu nướngngọ nghành
tươi tốtmệt mỏi
học hỏikhuôn khổ

 

Nguyen Thi Mai
5 tháng 9 2016 lúc 16:44

a) Thâm thấp; chênh chếch

b)

- Làm xong công việc nỏ thở phào “nhẹ nhõm” như trút được gánh nặng.

- Giặc đến, dân làng “tan tác” mỗi người một nơi.

Bình luận (3)
Trần Quang Hưng
5 tháng 9 2016 lúc 16:41

a,/Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy:
 thâm thấp, chênh chếch

 

Bình luận (0)
ánh nguyệt nguyễn vũ
13 tháng 9 2016 lúc 19:05

a/ Thâm thấp, Chênh chếch.

b/ Thằng bé làm xong việc thở phào nhẹ nhõm.

Giạc bỏ chạy tan tác.

c/ Từ láy: Lon ton, Lách cách, gời gợn.

Từ ghép: Mặt mũi, nấu nướng, tươi tốt, học hỏi, tóc tai, nảy nở, ngọn nghành, mệt mỏi, khuôn khổ

Bình luận (0)
Lê Thị Bích Vân
15 tháng 9 2016 lúc 13:07
Từ láy  Từ ghép
lon tonmặt mũi       
gờn gợntóc tai
lách cáchtươi tốt
ngọn ngànhnảy nở
mệt mỏinấu nướng
khuôn khổhọc hỏi

 

Bình luận (0)
Nhi Nhi
11 tháng 10 2016 lúc 20:05

c) Ghép : mặt mũi , tươi tốt , nấu nướng , học hỏi , tóc tai , mệt mỏi , khuôn khổ 

     Láy : những từ còn lại :v

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Khánh
24 tháng 9 2016 lúc 15:02

từ ghép :mặt mũi,tóc tai,tươi tốt,học hỏi,mệt mỏi,khuôn khổ,nảy nở,nấu nướng,ngọn ngành,lon ton,lách cách,gờn gợn,

Bình luận (0)
Kotoshiwa Fuwa
11 tháng 9 2017 lúc 17:30

a, -thâm thấp

-chênh chếch

b,-Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm bài.

-Quân ta đánh quân địch đến tan tác.

Bình luận (0)
Trần Thị Kim Ngân
16 tháng 9 2017 lúc 12:07

c.

Từ láy

Từ ghép

gờn gợn

mặt mũi

lon ton

tóc tai

ngọn ngành

tươi tốt

lách cách

nảy nở

khuôn khổ

nấu nướng

mệt mỏi, học hỏi

Bình luận (0)
dương thành đạt
17 tháng 9 2017 lúc 14:32

a/Thâm thấp,chênh chếch

c/

Từ lấy Từ ghép
lon ton

mặt mũi

lách cách

tươi tốt

gờn gợn

nấu nướng

ngọn nghành

học hỏi

tóc tai

nảy nở

mệt mỏi

khuôn khổ

Bình luận (3)
Em gái cưng của TF GIA T...
28 tháng 9 2017 lúc 21:14

a)thâm thấp; chênh chếch

b) -Con bé bỗng thở phào nhẹ nhõm

-Giặc đến,dân làng tan tác mỗi người một ngả

c) Từ láy:lon ton,lách cách, gờn gợn, nảy nở ngọ nghành

Từ ghép mặt mũi, nấu nướng,tươi tốt, học hỏi, tóc tai, mệt mỏi, khuôn khổ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
송중기
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Lý Thị Hồng Anh
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết
Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
Lee Joong Suk
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
Lê Phan Bảo Như
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết