Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (17)

buiminhnhut
phạm nhất duy
Bình Tống
BTS-Suga,Jungkook

Đang theo dõi (9)