Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 61
Số lượng câu trả lời 277
Điểm GP 38
Điểm SP 289

Người theo dõi (106)

Nguyễn Linh Chi
Ánh Tuyết
Shadow Gil
AYASE HANABI

Đang theo dõi (22)