Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 303
Số lượng câu trả lời 913
Điểm GP 48
Điểm SP 578

Người theo dõi (265)

Đang theo dõi (9)

Tịch Lan
Linh Diệu
Hà Ngân Hà
Phan Thùy Linh
_silverlining