Hướng dẫn soạn bài Từ láy

송중기

So sánh nghĩa của các từ láy mềm mại, đo đỏ với nghĩa của các tiếng gốc làm cơ sở cho chúng: mềm, đỏ

Lê Phan Bảo Như
31 tháng 8 2016 lúc 20:19

nghĩa của hai từ mềm mại, đo đỏ hẹp hơn so với nghĩa của hai từ mềm, đỏ

Bình luận (0)
Lê Phan Bảo Như
31 tháng 8 2016 lúc 20:52

 Các từ láy có sắc thái nghĩa giảm nhẹ (mềm mạiđo đỏ) và màu sắc biểu cảm rõ hơn so với tiếng gốc (từ đơn).

Bình luận (0)
Nguyen Vu Quynh Huong
1 tháng 9 2016 lúc 11:39

viet 1 bai van ve ngay dau tien di hocoho

Bình luận (0)
Shoushi Miketsukami
12 tháng 9 2016 lúc 17:39

So sánh sắc thái đc biểu đạt ở n từ trên đc giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh hơn, sắc thái biều cảm giữa từ đơn hoặc n tiếng gốc và n từ láy đc xuất phát từ tiéng gốc ấy. Các từ láy: mềm mại, đo đỏ có sắc thái nghĩa giảm nhẹ và màu sắc biểu cảm rõ hơn so vs n từ đơn.

k bt co dung k nhung chuc bn hok tot nha!!! k bt j thuy ib choa mk hahangoam

Bình luận (0)
Huyentrang Nguyen
21 tháng 9 2016 lúc 9:18

các từ mềm mại và đo đỏ đều chỉ sắc thái giảm nhẹ hơn so với tù gốc

banhqua

Bình luận (0)
cố quên một người
30 tháng 8 2017 lúc 9:52

nghĩa của từ mềm mại và đo đỏ hep hon nghĩa của từ mềm và cỏ

Bình luận (0)
nguyễn thị mai phương
12 tháng 9 2019 lúc 20:37

Mình giúp nha!

Từ "mềm mại" có ý nhấn mạnh đén đạc điểm của một vật hay một con vật, còn nghĩa của từ "mềm " thì ko rõ ràng bằng từ "mềm mại"

Từ "đỏ" và "đỏ đỏ" khác nhau vì "đo đỏ"có sắc thái giảm nhẹ so với từ gốc của nó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Quỳnh
Xem chi tiết
Võ Lê Hồng Ánh
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Tớ Là Lờ
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết
Lê Phan Bảo Như
Xem chi tiết
Lee Joong Suk
Xem chi tiết
Amelia Isabella
Xem chi tiết