Mẫn Tuệ

A có hành vi đánh anh B thương tích 15% vậy anh A bị vi phạm pháp luật loại nào

1 hinhf sự

2 dân sự

3 hành chính

4 kỉ luật 

Hello!
10 tháng 5 lúc 17:55

Hành vi của anh A đánh anh B gây thương tích 15% sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự. Theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tuy nhiên, anh A cũng có trách nhiệm bồi thường dân sự cho anh B về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Cụ thể, anh A phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của anh B.

Bình luận (0)
Phan Văn Toàn
13 tháng 5 lúc 20:51

Hình sự nhé

Kỉ luật dành cho cán bộ nhà nước

Hành chính là vi phạm pháp luật nhẹ

Dân sự là xử lí kiện tụng j đó

nên hình sự là xử lí đi bóc lịch đó bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hjgfvb
Xem chi tiết
akatsaki
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Ng Khánh Linh
Xem chi tiết
shizami
Xem chi tiết
Hyn Trn
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết