Kiroha

6,2x1,25+2,5x1,4+1,25=

 

 

 

 

789000
16 tháng 5 lúc 15:07

\(6,2\times1,25+2,5\times1,4+1,25\)

\(=6,2\times1,25+1,25\times2\times1,4+1,25\times1\)

\(=6,2\times1,25+1,25\times2,8+1,25\times1\)

\(=1,25\times\left(6,2+2,8+1\right)\)

\(=1,25\times10\)

\(=12,5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn thị mai hương
Xem chi tiết
Nguyễn Tuệ Anh
Xem chi tiết
Thị Mai Phương Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Dũng
Xem chi tiết
hai bang5c
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hân
Xem chi tiết
hang ngu ngo
Nguyễn Đức Tuấn
Xem chi tiết
Thanh Mai Nguyen
Xem chi tiết
Nguyen Thi Kim Minh
Xem chi tiết