6/13+6/30+14/26+1/15 tính thuận tiện nhé ạ

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:16

`6/13+6/30  + 14/26 +1/15`

`=6/13+3/15 +7/13+1/15`

`=(6/13+7/13)+(3/15+1/15)`

`=13/13+4/15`

`=1+4/15`

`=19/15`

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Diễm My💐🌻
15 tháng 3 lúc 19:11

Nhanh giúp iem

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Thành Long Nguyễn
Xem chi tiết
Bella Thảo
Xem chi tiết
Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lam Bao Ngoc
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hương Lan
Xem chi tiết
Cô nàng Nhân Mã vui vẻ
Xem chi tiết