Na Lu
5. Bằng đoạn văn (khoảng 9 câu) theo phép lập luận tổng hợp- phân tích- tổng hợp trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ cuối của bài thơ quê hương, trong đó có sử dụng hợp lí câu cảm thán. (Gạch chân, chỉ rõ một câu cảm thán).

Các câu hỏi tương tự
Name
Xem chi tiết
việt lê
Xem chi tiết
Minh Thông Hoàng
Xem chi tiết
nguyễn lam trường
Xem chi tiết
nam_XD
Xem chi tiết
Nhật Nam
Xem chi tiết
Quý Vũ
Xem chi tiết
Thái Phạm
Xem chi tiết
Phùng Thị Thanh Thư
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)