quan

5 * 3 ^ 11 + 4 * 3 ^ 17 325^ 2 -39 2^ 3

Nguyễn Ngọc Gia Hân
10 tháng 7 lúc 15:11

bạn ơi *có nghĩa là gì thế

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lê Duy
Xem chi tiết
An Hoa Chợ
Xem chi tiết
Lê Duy
Xem chi tiết
Bùi Phương Thúy
Xem chi tiết
huyoke
Xem chi tiết
nguyễn ngọc thùy trang
Xem chi tiết
Hương Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
hiền nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc phước
Xem chi tiết