Dũng Hoàng Tuấn

3 - 2x - (5/4 - 7/5) = 9/20

x : (-2/3) mũ 3 = -2/3

(2/5) mũ 5 nhân x = (2/5) mũ 7

343/125 = (7/5) mũ x

(-1/3) nhân x = -1/243

Tính:

(-2 1/2) mũ 3

(1 + 1/2 - 1/4) mũ 2 nhân 2022

2 : (1/2 - 2/3) mũ 3

7 nhân 2 mũ 3 - 5 nhân {[10,51 + 4 nhân (3/4 - 2/5) mũ 2] - 2022}

Dũng Hoàng Tuấn
20 tháng 9 lúc 20:09

:((

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Diệu Chi Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Dũng Hoàng Tuấn
Xem chi tiết
Bùi Thị Quỳnh Anh
Xem chi tiết
tran Thi Thanh Hong 01
Xem chi tiết
oanh nông
Xem chi tiết
Nguyễn anh quân
Xem chi tiết
Gia Hân Võ Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng An Nhiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)