he lô

1.Mrs. Vy/ teach/ me/ history.

2. How / rooms/ there / your house?

 

Nguyễn Ngọc Huy
4 tháng 11 lúc 22:31

Mrs. Vy teaches me History.

How many rooms are there in your house?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Bảo Ngọc Trần
Xem chi tiết
09 - quynhhuong DUOLINGO
Xem chi tiết
huy phạm
Xem chi tiết
6A-13 trần bảo lâm red
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
lê hải
Xem chi tiết
lê hải
Xem chi tiết
Thanh Huyền Cao
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết nhi
Xem chi tiết