nguyenngockhanhlinh
1.cho A =123456789101112...dc viết bởi các STNLT . hỏi A có tận cùng là cs nào , bít : a.Số A có 103 cs b.Số A có 219 cs 2. tích các số tự nhiên liên tiếp khác 0 nhỏ hơn 210 có tận cùng là ?cs 0

Gấp ! giúp mik với ( mai hthêm )


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
nguyenngockhanhlinh
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Huyền Linh
Xem chi tiết
Wendy Fairy Tail
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh Long
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Yến Nhi
Xem chi tiết
Trần Quốc Đạt
Xem chi tiết