Linh Dương
 

1, Ước lượng mức tiêu hao trung bình của các xe trong xí nghiệp với độ tin cậy 95%

2, Xe cần đưa đi sửa là xe có mức tiêu hao trên 55 1/100km. Hãy ước lượng tỷ lệ xe cần đưa đi sửa


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Lâm
Xem chi tiết
Lương Minh Hoàng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
trang pham
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết