Ngô Quốc Thịnh

1, Thực hiện phép tính :

 a, 5x2 (3x-7x+2)

b, (2x3-3x) (5x2-2x+1)

c, (1/2x2y-3xy2) (4x3y2-1/9xy4+4/3xy)

2, Làm tính chia

a, (-2x5+3x4-4x2) : 2x2

b, (3x2y2+6x2y2-12xy) : 3xy

3, Phân tích đa thức thành nhân tử

a, 3x2-3xy+5x-5y

b, x2+2x+1-y2

c, x2+4x-y2+4

d, 3x2+6xy+3y2-3z2

4, Tìm x, biết :

a, x2+4x=0

b, x2-6x+9=0

c, x (x-2)+x-2=0

d, 5x (x-3) -x+3=0

e, 4x (y-5)+7(5-y)=0

 

Ngoan Doanvan
4 tháng 11 lúc 22:25

ui trời ơi dài thế 

 

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Dung
Xem chi tiết
iu
Xem chi tiết
C-Chi Nợn
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Lợi
Xem chi tiết
C-Chi Nợn
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Anh Đức
Xem chi tiết
Ly Bùi
Xem chi tiết
bfc,,
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)