phuc anh

1. so sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang ?
2. nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của bàn là điện ? 
3. nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha ?
4. kể tên một số đồ dùng điện quang, điện nhiệt, điện cơ


Các câu hỏi tương tự
hoangtuvi
Xem chi tiết
bruh
Xem chi tiết
nguỹn ngọc
Xem chi tiết
bùi quốc trung
Xem chi tiết
Trứng gà
Xem chi tiết
Giang Huong
Xem chi tiết
30-Ng Yến Nhi
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết
Tuan nguyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)