Người Bí Ẩn

1) Một người A đang ở trên khinh khí cầu ở độ cao 150m nhìn thấy 1 vật B trên mặt đất cách hình chiếu của khí cầu xuống đất một khoảng 285m. Tính góc hạ của tia AB. Nếu khinh khí cầu tiếp tục bay lên thẳng đứng thì góc hạ của tia AB là 46 độ thì độ cao của khinh khí cầu là bao nhiêu? ( Làm tròn đến mét).                                                

2) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB, lấy điểm C thuộc đường tròn (O) (C khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, kẻ tiếp tuyến Bx với đường tròn (O) cắt AC tại D. Từ D kẻ tiếp tuyến DE với (O) (E là tiếp điểm khác B). Gọi I là giao điểm của OD và BE.                                                                                     1) Cm bốn điểm B,O,E,D cùng thuộc 1 đg tròn.                                                             2) Kẻ đường kính CK của đường tròn (O), OM vuông góc AC tại M, KM cắt AI tại N. Cm: N là trung điểm của AI.

 

 

 


 


Các câu hỏi tương tự
Minh tú Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Uyên Như
Xem chi tiết
Cầm Dương
Xem chi tiết
Hà My
Xem chi tiết
fa mãi mãi
Xem chi tiết
sunny
Xem chi tiết
Minh Nguyễn
Xem chi tiết
Heri Mỹ Anh
Xem chi tiết
Poon Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Hương
Xem chi tiết