Trần Minh Thư
1. một băng giấy gồm 12 ô mỗi ô viết một số . biết ô thứ 2 là số 15 và ô thứ bảy là số 6 và tổng của 3 ô liên tiếp là 2044 . tính tổng các số trên băng giấy đó

Giup em vssss


Các câu hỏi tương tự
Ami ( Changgg_Phạm)
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Lê Thị Minh Thư
Xem chi tiết
vua thú cưng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phan Tô Hoàng Anh
Xem chi tiết
Thuy Ton
Xem chi tiết
phuong
Xem chi tiết