Ngọc Dương

1 hợp chất A tạo bởi 1 nguyên tử B vá 2 nguyên tử H có khối lượng bằng khối lượng phân tử O(2O) xác định nguyên tử khối của B và phân tử khối của A

nguyên tử khối của B là 30 amu

phân tử khối của A là 32 amu

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
hiếu quân
Xem chi tiết
Ngọc Bích
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Huy._13
Xem chi tiết
Sally Huỳnh
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết
Thái Thế Quang
Xem chi tiết
Mai Ngo
Xem chi tiết
Bảo Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)