CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Đức Hiếu

#1 - Giải Hóa trong tháng cô hồn

Chuyên đề: Điện phân

Hòa tan a mol hỗn hợp $CuSO_4$ và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 16,68 gam thì thu được dung dịch Y (không còn màu xanh) và có 3,136 lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Cho Y tác dụng với Mg dư thấy giải phóng 1,344 lít khí $H_2$ (đktc). (bỏ qua sự hòa tan khí ở trong nước và sự bay hơi của nước). Giá trị của a là?

Chắc hỏng có quà gì đâu nghèo lắm còn có 19 coin ai tài trợ thì tài trợ đi nha .-.

Thảo Phương
29 tháng 7 lúc 22:56

Giải mụt mình đi ạ =)))

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
29 tháng 7 lúc 23:07

ìu :<

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
29 tháng 7 lúc 23:10

0,3 :(

Bình luận (6)
Đỗ Thanh Hải
29 tháng 7 lúc 23:32

nhìn đã muốn đi ngủ

Bình luận (0)
_silverlining
30 tháng 7 lúc 10:57

này ác wủy xn chứ x2 j 

Bình luận (0)

 \(a=0,3\)

 

Bình luận (8)

Nghe chữ :'' Tháng cô hồn'' thuỳ e ms nhớ tháng này là tháng cô hồn ó =)) Anh không ghi chắc e cx khum píc đâu :))))))))))

Bình luận (17)
hnamyuh
30 tháng 7 lúc 18:45

Mắc gì cô hồn bảo giải Hóa :)

Bình luận (0)
phan thị huyền trang
30 tháng 7 lúc 21:18

 hồn said: aha nay tao đã được lên tivi:)))

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
31 tháng 7 lúc 11:11

Hồn be like:
undefined

Bình luận (2)
Kudo Shinichi
31 tháng 7 lúc 12:35

\(n_{H_2}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

\(n_{khí\left(O_2,Cl_2\right)}=\dfrac{3,136}{22,4}=0,14\left(mol\right)\)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO_4}=x\left(mol\right)\\n_{NaCl}=y\left(mol\right)\\n_{H_2}=z\left(mol\right)\\n_{O_2}=t\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

BTNT Cl: \(n_{Cl_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaCl}=0,5y\left(mol\right)\)

=> 0,5y + t = 0,14 (*) 

BTNT Cu: \(n_{Cu}=n_{CuSO_4}=x\left(mol\right)\)

Ta có: \(m_{giảm}=m_{Cu}+m_{Cl_2}+m_{H_2}+m_{O_2}=16,68\left(g\right)\)

=> 64x + 0,5y.71 + 2z + 32t = 16,68 (**)

Sơ đồ phản ứng:

\(\left\{{}\begin{matrix}CuSO_4:x\\NaCl:y\end{matrix}\right.\xrightarrow[\text{điện cực trơ}]{đpdd}\left\{{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}Anot\left\{{}\begin{matrix}Cl_2:0,5y\\O_2:t\end{matrix}\right.\\Canot:\left\{{}\begin{matrix}Cu:x\\H_2:z\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\\Y\left\{{}\begin{matrix}H^+\\Na^+\\SO_4^{2-}\\...\end{matrix}\right.\xrightarrow[]{+Mg}H_2:0,06\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(n_{H^+\left(dư\right)}=2n_{H_2}=2.0,06=0,12\left(mol\right)\)

Tại catot:

\(Cu^{2+}+2e\rightarrow Cu\downarrow\)

x------>2x------>x

\(2H_2O+2e\rightarrow H_2\uparrow+2OH^-\)

2z<-----2z<----z------->2z

Tại anot:

\(2Cl^-+2e\rightarrow Cl_2\uparrow\)

y<-----y<-----0,5y

\(2H_2O-4e\rightarrow4H^++O_2\uparrow\)

2t<-----4t<---4t<------t

BTe: 2x + 2z = y + 4t (***)

BTNT H: \(n_{H^+\left(dư\right)}=4n_{H^+}-2n_{OH^-}\)

=> 4t - 2z = 0,12 (****)

Từ (*), (**), (***), (****)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,14\\y=0,16\\z=0,06\\t=0,06\end{matrix}\right.\)

=> a = nCuSO4 + nNaCl = x + y = 0,14 + 0,16 = 0,3 (mol)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự