Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 509
Điểm GP 9
Điểm SP 212

Người theo dõi (20)

Sulli :333
Phong Trịnh
Trần Hoàng Lâm
Milo
Mon Crazy

Đang theo dõi (6)

TV Cuber
Karik-Linh
Dzịt
Khinh Yên