Chương 1. Nguyên tử

Ngọc Trần

1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là ;

a. Electron b. proton và nơtron

c. nơ tron và electron d, electron, proton và nơtron

2. Chọn đáp án không đúng ;

a, hạt nhân nguyên tử đc tạo thành bởi các proton và nơtron

b, nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro

c. xung quanh hạt nhân có các electron tạo nên vỏ nguyên tử

3.Trong hạt nhân nguyên tử / trừ hidro / , các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là;

a, proton b, nơ tron c, electron d, proton và nơtron

4. Tìm câu không đúng trong các câu sau ?

a, trong nguyên tử , hạt electron mang điện âm.

b, trong nguyên tử , hạt nhân mang điện dương .

c, trong nguyên tử , hạt nơ tron mang điện dương .

d, trong nguyên tử , hạt nhân không mang điện .

5. Chọn phát biểu đúng

a, đồng vị là nguyên tử có cùng số A.

b, đồng vị có cùng tính chất hóa học và vật lí.

c, đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton , chỉ khác nhau ở số nơ tron trong nhân.

d, hai nguyên tử khác nhau có thể chứa cùng 1 đồng vị.

6. Chọn đáp án không đung

a, số electron ngoài vỏ bằng số proton trong hạt nhân.

b, hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyê tử .

c. số khối A = Z + N

d, nguyên tử khối bằng số nơ tron trong hạt nhân,

7. Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

a, có cùng số khối A

b, có cùng số proton

c, có cùng số nơ tron

d, có cùng số proton và số nơtron

8. Cho Ca / Z=20 / điện tích hạt nhân của Ca là

a,20 b,2 c, + 20 d/ 20+

c

kudo shinichi (conan)
6 tháng 10 2018 lúc 19:40

1a

Bình luận (0)
kudo shinichi (conan)
6 tháng 10 2018 lúc 19:42

7b

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Win_Tommy_Gulf War_
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Đào Đình Khôi
Xem chi tiết
bfshjfsf
Xem chi tiết
Huyenanhmobile39 Ok
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Minh Nghĩa
Xem chi tiết
34-Nguyễn Hoàng Tâm
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết