Chương 1. Nguyên tử

Đào Đình Khôi

Phát biểu nào sau đây là đúng? Giải thích? A, Đồng vị là hiện tượng các hạt có cùng số khối. B, So với các nguyên tử thì các ion âm tạo thành từ nguyên tử đó luôn có bán kính lớn. C, Điện tích hạt nhân nguyên tử bằng số proton và bằng số electron trong nguyên tử. D, Các tiểu phân Ar, K+, Cl- đều có cùng số điện tích hạt nhân.

hnamyuh
8 tháng 8 2021 lúc 19:32

A. Sai vì đồng vì có cùng số hạt proton

B. Sai

C. Đúng

D. Sai vì có cùng số electron

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
15_Phương Minh-10A10
Xem chi tiết
Win_Tommy_Gulf War_
Xem chi tiết
DuaHaupro1
Xem chi tiết
Minh Nghĩa
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
HanVẩu là của HunMóm
Xem chi tiết
Minh Thư
Xem chi tiết
Hồng Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết