Chương 1. Nguyên tử

Win_Tommy_Gulf War_

Natri có nguyên tử khối là 23, trong hạt nhân nguyên tử có 11 proton. Sắt có nguyên tử khối là 56, trong hạt nhân nguyên tử có 30 proton. Hãy cho biết tổng số các hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử natri và nguyên tử sắt

hnamyuh
5 tháng 9 2021 lúc 20:15

Trong nguyên tử natri

Số hạt notron = 23 - 11 = 12 hạt

Số hạt electron = Số hạt proton = 11 hạt

Trong nguyên tử Sắt

Số hạt notron = 56 - 30 = 26 hạt

Số hạt electron = Số hạt proton = 30 hạt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huyenanhmobile39 Ok
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Nguyễn Ánh Dương
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Hồ Nguyễn Ngọc Trang
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
DuaHaupro1
Xem chi tiết
Han Nguyen
Xem chi tiết