Chương 1. Nguyên tử

Minh Nghĩa

Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt các loại là 60 hạt. Trong hạt nhân của nguyên tử đó, số hạt mang điện dương bằng số hạt không mang điện.

a.Tính số hạt mỗi loại và viết kí hiệu nguyên tử R?

b.  Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn, giải thích?

c. Viết cấu hình e của ion tạo bởi R, giải thích?

d.Đốt cháy hết m(g) R trong 4,48 lít khí oxi (đktc). Tính m?

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
29 tháng 12 2021 lúc 23:42

a) Có \(\left\{{}\begin{matrix}p+n+e=2p+n=60\\p=n\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}p=e=20\\n=20\end{matrix}\right.\)

=> R là Ca

b) 

Cấu hình của Ca: 1s22s22p63s23p64s2

Có 20e => Ca nằm ở ô thứ 20

Có 4 lớp e => Ca thuộc chu kì 4

Có 2e lớp ngoài cùng => Ca thuộc nhóm IIA

c) 

Nguyên tử Ca nhường 2e để đạt đến cấu hình bền của khí hiếm, tạo ra ion Ca2+

Cấu hình ion Ca2+ : 1s22s22p63s23p6

d) \(n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: 2Ca + O2 --to--> 2CaO

_____0,4<--0,2

=> mCaO = 0,4.40 = 16 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Khánh Linh
Xem chi tiết
Minh Nghĩa
Xem chi tiết
HanVẩu là của HunMóm
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
troll
Xem chi tiết
Gaming T2k6
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Minh Thư
Xem chi tiết
Joon Nguyễn
Xem chi tiết