Chương 1. Nguyên tử

bfshjfsf

Bài 1. Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định X, viết cấu hình electron của X.

Bài 2 a.Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24p4 . Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

b.Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y.

Lý Lê
1 tháng 10 2021 lúc 15:53

Bài 1:

Ta có:p+e+n=116

Tức là :2p+n=116 (pt 1)

Số hạt mang điện trong ng tử là p và nên ta có p+e =2p

Số hạt không mang điện là n 

Nên ta có 2p -n=24(pt2)

Từ 1,2 suy ra 2p+n=16

                        2p -n =24

Giải ra ta được:p=35,n=46

Số khối A=p+n =35+46=81

Ta có kí hiệu ngtu 81x35(xin lỗi mik ko ghi được)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hân Zaa
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Kim Khang
Xem chi tiết
Huỳnh Thiên Quân
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Minh Nghĩa
Xem chi tiết
Minh Nghĩa
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Hồ Nguyễn Ngọc Trang
Xem chi tiết