Chương 1. Nguyên tử

34-Nguyễn Hoàng Tâm

Bài 6. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. Xác định hai kim loại A, B.

Nguyễn Thế Sơn
17 tháng 8 2022 lúc 17:58

Giải:
p1 + n1 + e1 + p2 + n2 + e2 = 142
Mà ( p = e )
<=> 2p1 + 2p2 + n1 + n2 = 142 (1)
Mặt khác:

2p1 + 2p2 - n1 + n2 = 142

Cộng (1) và (2)

=> 4p1 + 4p2 = 184 (3)

Mà: 2p2 - 2p1 = 12

<=> -2p1 + 2p2 = 12 (4)

Giải (3) và (4):

p1 = 20 ( Ca )

p2 = 26 ( Fe )

ĐÁNH GIÁ CHO MÌNH NHÉ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trâm lê
Xem chi tiết
HanVẩu là của HunMóm
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
bfshjfsf
Xem chi tiết
Quân Nguyễn
Xem chi tiết
Phu Dang
Xem chi tiết
Lương Gia Phúc
Xem chi tiết
Lê Văn Hoàng
Xem chi tiết
Hân Hân
Xem chi tiết