Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 126
Số lượng câu trả lời 77
Điểm GP 1
Điểm SP 19

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (3)

Thảo Phương
Linh Diệu

Chủ đề:

Văn bản ngữ văn 11

Câu hỏi:

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi

Ông san mâm cơm cho tôi ăn. Mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn là những của ngon vật lạ lạ ,tôi bây giờ mới biết cái phong vị của nhà đại gia. Ăn xong, thấy một viên quan hầu cận chạy lại mời quan Tránh đường vào và bảo tôi theo . Đột nhiên thấy ông ta mở một chỗ chỗ trong màn gấm rồi bước vào. Ở trong tối om, không thấy có cửa ngõ gì cả. Đi qua độ 5,6 lần trướng gấm như vậy ,một cái phòng rộng ở giữa phòng có một cái sập thếp vàng .Một người ngồi trên sập độ 5,6 tuổi mặc áo lụa đỏ . Có mấy người đứng hậu ở hai bên .giữa phòng là là một cây nến to cắm ở trên một cái giá bằng đồng. bên giật đặt một cái ghế Rồng sơn son thếp vàng trên cái ghế bày nệm gấm. một cái màn là che ngang sân .ở trong đó có mấy người cung nhân đang đứng xúm xít. đèn sáp chiếu sáng làm nổi màu u mặt phấn và màu áo đỏ xung quanh lấp lánh hương hoa ngào ngạt. Xem chừng thánh thượng thường thường vẫn ngồi trên ghế rồng này nay người rút lui vào màn để tôi xem Mạch Đông Cung cho thật kỹ .

tôi nín thở đứng chờ ở xa quan Tránh đường truyền lệnh cho tôi lại bốn lại. thế tử cười :

-ông này lại khéo.

Quan Tránh đường lại truyền mệnh:

-Cụ già yếu cho phép cụ ngồi hầu mạch .

Tôi khùng núm đứng trước sập Xem mạch. xem xong nghe trong màn có tiếng nói nhỏ:

-Cho ông ta xem cả thân hình nữa !

một quan viên nội thần đứng chầu đến bên sập xin phép thế tử .thế tử đứng dậy cởi áo đứng bên giường cho tôi xem. tôi xem xét kỹ tất cả lưng bụng và chân tay một lượt. quan Tránh đường lại chuyển mệnh bảo tôi lạy 4 lạy rồi đi ra.Tôi đứng dạy lại bốn lại. Thấy quan tránh bão Một tiểu hoàng Môn đưa tôi ra "phòng trà "ngồi.

Câu 1 nêu đại ý văn bản

Câu 2 người ngồi trên sập độ 5,6 tuổi mặc áo màu đỏ là ai ?Phân tích hình tượng của nhân vật đó trong văn bản

Câu 3 tìm và phân tích các chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong văn bản

Câu 4 Phân tích thái độ của nhân vật tôi

Câu 5 Viết đoạn văn ngắn 8 đến 10 câu nêu ấn tượng của anh chị về quyền lực của nhà chúa được thể hiện trong văn bản