1 Bạn Nam tới giờ học ngồi vào bàn học nhưng tay vẫn cầm đt nhắn tin điều đó thể hiện tự tích cực tự giác trong học tập chx?Nếu em là bạn của Nam em sẽ khuyên Nam điều gì?2 Để giữ gìn truyền thống quê hương,em phải làm gì?

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Thư Minh
Xem chi tiết
Đỗ Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
Minh Thư Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Trịnh Quang Minh
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Võ Văn Kiệt
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)