vinkel
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:47

1 A

2 A

3 B

4 C

5 A

6 A

7 A

8 D

9 A

10 D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tuyết Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn thị bích loan
Xem chi tiết
Lê Thị Hà My
Xem chi tiết
Kim Phan
Xem chi tiết
Bé Huệ
Xem chi tiết
nguyễn mạnh tuấn
Xem chi tiết
SAO MAI
Xem chi tiết
ha mai chi
Xem chi tiết
Thanh Ngân
Xem chi tiết