Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Akai Haruma
16 tháng 9 lúc 21:59

Lời giải:
1. 
$(2x+1)^2+(2x-1)^2=(4x^2+4x+1)+(4x^2-4x+1)$

$=4x^2+4x+1+4x^2-4x+1=8x^2+2$

4. $(3x+y)^2+(x-y)^2=(9x^2+6xy+y^2)+(x^2-2xy+y^2)$

$=9x^2+6xy+y^2+x^2-2xy+y^2=10x^2+2y^2+4xy$

7.

$(x-4y)^2+(x+4y)^2=(x^2-8xy+16y^2)+(x^2+8xy+16y^2)$

$=2x^2+32y^2$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quân AFK
Xem chi tiết
nguyễn văn lương
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
Trà Vũ Thị Thanh
Xem chi tiết
Diễm Quỳnh
Xem chi tiết
Npro Gaming
Xem chi tiết
Tram Kam
Xem chi tiết
Huỳnh Lâm Nhã Thi
Xem chi tiết
Zun Nguyễn
Xem chi tiết
Tram Kam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)