Hỏi đáp môn Vật lý

Câu 1:

Mực nước trong bình chia độ ban đầu ở vạch , khi thả chìm một hòn đá vào thì nước dâng lên tới vạch 475 . Thể tích của hòn đá là bao nhiêu?

Câu 2:

Phương và chiều trọng lực của một vật như thế nào? :

 • Nằm ngang; từ trái sang phải

 • Thẳng đứng ; từ trên xuống dưới

 • Thẳng đứng ; từ dưới lên trên

 • Thẳng đứng; nằm ngang

Câu 3:

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả nào cho vật?

 • Chỉ làm cho vật đứng yên.

 • Chỉ biến đổi chuyển động của vật.

 • Chỉ biến dạng vật.

 • Biến dạng hoặc biến đổi chuyển động của vật hoặc đồng thời vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động của vật.

Câu 4:

300g = ………………kg

 • 3

 • 0,03

 • 0,003

 • 0,3

Câu 5:

Một bao gạo có khối lượng 1,5 tạ. Trọng lượng của bao gạo đó bằng bao nhiêu?

 • 1500 N

 • 150 N

 • 15 N

 • 15000 N

Câu 6:

Khi nằm ngủ trên đệm, lực nào đã làm cho chiếc đệm bị lún (biến dạng)?

 • Lực nâng của đệm

 • Trọng lực của đệm

 • Trọng lực tác dụng vào đệm

 • Hai lực cân bằng

Câu 7:

Khối lượng của vật là m = 87000g thì trọng lượng của vật bằng bao nhiêu?

 • 870N

 • 870000N

 • 87000N

 • 8700N

Câu 8:

Trên bình chia độ có ghi 300ml, từ vạch số 0 đến vạch số 100 chia làm 5 phần. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình chia độ này là:

 • 300ml; 20ml

 • 305ml; 10ml

 • 300ml; 10ml

 • 300ml; 5ml

Câu 9:

Để đo thể tích của cùng một lượng chất lỏng, bạn Việt, bạn Nam, bạn Hòa, bạn Bình đã dùng các bình chia độ có độ chia nhỏ nhất lần lượt là , , .Bình chia độ của bạn nào là đo được thể tích chất lỏng chính xác nhất?

 • Bạn Nam

 • Bạn Hòa

 • Bạn Bình

 • Bạn Việt

Câu 10:

Một lượng cồn có thể tích khoảng hơn nửa lít ta nên dùng bình chia độ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất bao nhiêu để đo chính xác thể tích của nó?

 • GHĐ , ĐCNN

 • GHĐ , ĐCNN

 • GHĐ , ĐCNN

 • GHĐ , ĐCNN

Được cập nhật 1 giờ trước (20:26) 0 câu trả lời

I. Chọn phương án đúng.

Câu 1. Khi đo nhiều lần một đại lượng trong điều kiện không đổi mà thu dược nhiều giá trị khác nhau thì giá trị nào dưới đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất.

B. Giá trị ở lần đo cuối cùng.

C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

Câu 2. Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình 1 là:

A. 7,5 cm C. 8 cm

B. 7,7 cm D. 8,0 cm

Câu 3. Để đo chiều dài cuốn SGK Vật lí 6, nên chọn thước nào trong cỏc thước sau?

A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm

B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm

C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm

D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm

Câu 4. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100. Thể tích hòn đá là bao nhiêu?

A. 55cm3 B. 100cm3 C. 45cm3 D. 155cm3

Câu 5. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.

C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.

D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên.

Câu 6. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

C. Lực hút của Trái Đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

Câu 7. Lực nào sau đây không phải là trọng lực?

A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống.

B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra.

C. Lực tác dụng vào viên phấn khi viên phấn được buông ra khỏi tay cầm.

D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.

Câu 8. Đơn vị của lực là gì?

A. Kilôgam (kg)

B. Niutơn trên mét khối (N/m3)

C. Niutơn (N)

D. Kilôgam trên mét khối (kg/m3)

Câu 9. Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau

B. Cùng phương, cùng chiều, mạnh khác nhau

C. Cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau

D. Khác phương, khác chiều, mạnh như nhau

Câu 10. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng?

A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay.

B. Lực của một lực sĩ đang gi? quả tạ? trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.

C. Lực một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người.

D. Lực của vật nặng được treo vào dây tác dụng lên dây và lực của dây tác dụng lên vật.

Câu 11. Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450gam. Số đó cho biết:

A. khối lượng của hộp sữa.

B. trọng lượng của hộp sữa.

C. trọng lượng của sữa trong hộp.

D. khối lượng của sữa trong hộp.

Câu 12. Một vật khối lượng 250g, có trọng lượng là bao nhiêu?

A. 250 N B. 2,5 N C. 25 N D. 2005 N

0 câu trả lời

Bài thi số 3

 
Câu 1:

Treo một vật nặng vào một sợi dây đã được cố định vào một đầu giá đỡ. Dùng kéo cắt đứt sợi dây. Câu phát biểu nào sau đây đúng?

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của lực kéo sợi dây

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của trọng lực

 • Sợi dây đứng yên vì không có lực nào tác dụng lên nó

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của cả trọng lực và lực kéo sợi dây

Câu 2:

Một thùng hàng có khối lượng là 1,5 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu niutơn?

 • 15000N

 • 15 N

 • 150 N

 • 1500N

Câu 3:

Thể tích của vật rắn không thấm nước trong hình dưới đây là

Câu 4:

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu dưới đây?

 • Trọng lực là lực hút của Trái Đất

 • Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về tâm của Trái Đất

 • Trọng lực tác dụng lên vật còn gọi là khối lượng của vật đó

 • Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng lượng

Câu 5:

Những vật có tính chất đàn hồi là

 • Quả bóng bàn, cái bảng viết, cành cây, lò xo giảm sóc xe máy

 • Lò xo bút bi, quả bóng đá, quả bóng bay, lưỡi cưa, thước kẻ

 • Thước kẻ, sợi dây, cái bút chì, mặt bàn học, lọ hoa

 • Cái bút bi, lưỡi cưa sắt, thanh nam châm, cái thang gỗ

Câu 6:

Biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh 397g và có thể tích 314ml. Trọng lượng riêng của sữa là

 • .

 • .

 • .

 • .

Câu 7:

Có bốn khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt, 1kg nhôm và 1kg chì. Biết trọng lượng riêng của chúng lần lượt là ; ; ; . Thể tích của khối kim loại nào lớn nhất?

 • Khối nhôm.

 • Khối chì

 • Khối sắt

 • Khối đồng

Câu 8:

Biết 64,5g không khí chiếm thể tích là 5 lít. Khối lượng riêng của không khí là

Câu 9:

Một bình chia độ có thể tích nước trong bình là . Khi thả chìm quả cầu đặc bằng kim loại có khối lượng 72,9 g vào bình thì nước trong bình dâng lên đến . Chất làm quả cầu là

 • chì

 • sắt

 • đồng

 • nhôm

Câu 10:

Mai có 1,6 kg dầu hỏa. Hằng đưa cho Mai một cái can dung tích 1,7 lít để đựng. Biết dầu có khối lượng riêng là . Cái can có chứa hết dầu không, vì sao?

 • Có vì thể tích của dầu là 1,5 lít (nhỏ hơn dung tích can)

 • Có vì thể tích dầu là 1,2 lít (nhỏ hơn dung tích của can)

 • Không vì thể tích của dầu là 2 lít (lớn hơn dung tích của can)

 • Không vì thể tích của dầu là 3 lít (lớn hơn dung tích của can)

0 câu trả lời

trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh ,cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch . đoạn mạch đó:

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: