Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen

TƯƠNG TÁC GEN

 I. Tương tác gen

- Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình. Ở đây chủ yếu nói đến sự tương tác giữa các gen không alen (các gen thuộc các locut gen khác nhau).

- Thực chất, các gen không tương tác trực tiếp với nhau mà chỉ có sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau để tạo nên kiểu hình.

II. Các dạng tương tác gen

1. Tương tác bổ sung

- Tương tác bổ sung là trường hợp 2 hoặc nhiều gen không alen khi cùng có mặt trong kiểu gen sẽ tạo ra một kiểu hình mới so với lúc trong kiểu gen chỉ có một trong 2 gen đó.

- Ví dụ 1: lai hai thứ đậu thơm thuần chủng đều có hoa màu trắng:

Pt/c : Hoa trắng    ´   Hoa trắng

F1  : 100% Hoa đỏ

F1 tự thụ phấn

F2: 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

- Giải thích: Tỷ lệ 9:7 ® đời con có 9+7=16 kiểu tổ hợp các giao tử = 4 ´ 4. Suy ra cơ thể F1 cho 4 loại giao tử ® F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng giả sử AaBb, trong đó 2 gen trội không alen (A và B) có tác dụng bổ sung để hình thành màu hoa đỏ. Nếu kiểu gen chỉ có mặt một loại gen trội (A hoặc B) hay toàn gen lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng.

- Sơ đồ lai:

Pt/c : AAbb (Hoa trắng)    ´   aaBB (Hoa trắng)

F1  : AaBb (100% Hoa đỏ)

F1 tự thụ phấn: AaBb  ´ AaBb

GF1 : AB, Ab, aB, ab

F2: 9 hoa đỏ (A-B-) : 7 hoa trắng (3A-bb:3aaB-:1aabb)

- Ví dụ 2: Tương tác với tỷ lệ 9:6:1 :Hình dạng quả bí

Pt/c : AABB (Bí dẹt)    ´   aabb (Bí dài)

F1  : AaBb (100% Bí tròn)

F1 tự thụ phấn: AaBb  ´ AaBb

GF1 : AB, Ab, aB, ab

F2: 9 Bí dẹt (A-B-) : 6 Bí tròn (3A-bb : 3aaB-) :1 Bí dài (aabb)

- Ví dụ 3: Tương tác với tỷ lệ 9:3:3:1: Hình dạng mào gà

Pt/c : AAbb (Mào hạt đậu)    ´   aaBB (Mào hoa hồng)

F1  : AaBb (100% Mào hạt óc chó)

F´ F1  : AaBb  ´ AaBb

GF1 : AB, Ab, aB, ab

F2: 9 Mào hạt óc chó (A-B-) : 3 Mào hạt đậu (A-bb) : 3 Mào hoa hồng (aaB-) :1 Mào đơn (aabb)

 2. Tương tác cộng gộp

- Tương tác cộng gộp là khi các alen trội thuộc 2 hay nhiều locut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội (bất kể thuộc locut nào) đều làm tăng sự biểu hiện kiểu hình lên một chút ít.

- Ví dụ: màu da của người do ít nhất 3 gen (A, B,C) quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Ba gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau nhưng cùng quy định sự tổng hợp sắc tố melanin trong tế bào da.

+ Khi trong kiểu gen có 1 alen trội (bất kể A, B hay C) thì tế bào da có khả năng tổng hợp melanin làm cho da có màu sẫm.

+ Số lượng alen trội có mặt trong kiểu gen càng nhiều thì da càng sẫm màu hơn. Khi có mặt 6 alen trội thì da có màu đen thẫm nhất.

P : AABBCC (da đen)    ´   aabbcc (da trắng)

F1  : AaBbCc (da nâu đen)

P  : AaBbCc (da nâu đen) ´ AaBbCc (da nâu đen)

F1  : 1/64 (0 alen trội) :6/64 (1 alen trội): 15/64 (2 alen trội): 20/64 (3 alen trội):

15/64 (4 alen trội):6/64 (5 alen trội):1/64 (6 alen trội)

 

- Những tính trạng do nhiều gen cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường được gọi là tính trạng số lượng. Những tính trạng số lượng thường là những tính trạng năng suất (sản lượng thóc, sản lượng sữa, khối lượng của gia súc, gia cầm,…)

- Công thức tổng quát của Tương tác cộng gộp trương hợp n cặp gen dị hợp

F2: là khai triển của nhị thức Newton: (a+b)2n , trong đó: số alen trội, b: số alen lặn có mặt trong kiểu gen. a+b=2n.

3. Tương tác át chế : Alen trội hoặc cặp alen lặn có thể kìm hãm sự biểu hình của alen trội kia ® Tỷ lệ kiểu hình sẽ là những biến dạng của tỷ lệ 9:3:3:1

a. Át chế trội:

- A át và aa không át ® F2: 12(9A-B-:3A-bb): 3 (aaB-): 1(aabb)

Hoặc 13 (9A-B-:3A-bb:1aabb): 3 (aaB-)

b. Át chế lặn:

- aa hoặc bb át: F2: 9(A-B-): 3(A-bb): 4 (3aaB-: 1aabb)

 

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...