Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BÀI 1 :

Thả một quả cầu bằng đồng được đung nóng đến nhiệt độ 120 độ C vào 0,5 kg nước ở 30 độ C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 40 độ C . Cho rằng quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là : 380.106J/kg.K ; 4200J/kg.K

a) Hỏi nhiệt độ quả cầu và nước khi cân bằng là bao nhiêu ?

b) Tính nhiệt lượng của nước thu vào ?

c) Tính khối lượng của quả cầu ?

Bài 2 :

Thả một quả cầu đồng khối lượng 0,2 kg được đun nóng tới 100 độ C vào một cốc nước ở 25 độ C . Nhiệt độ của quả cầu đồng khi cân bằng nhiệt là 30 độ C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K . nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K

a) Nhiệt độ của nước khi cân bằng là bao nhiêu ?

b) Nhiệt lượng của quả cầu đồng tỏa ra là bao nhiêu ?

c) Tính khối lượng nước , coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau

Bài 3 :

Một miếng CHÌ có khối lượng 0,12 kg , Nhiệt độ ban đầu là 27 độ C.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng miếng Chì trên ở nhiệt độ 227 độ C

b) Người ta đổ toàn bộ lượng CHÌ đang đun nóng trên vào m gam nước . Biết rằng nhiệt độ ban đầu của nước là 23 độ C và nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 67 độ C . Em hãy xác định giá trị của m gam nước trên

( cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K , Chì là 130J/kg.K và nhiệt lượng thoát ra bên ngoài ko đáng kể )

AE GIÚP MÌNH VỚI NHÉ <3 TÓM TẮT LUN NHA !!

Được cập nhật 21 tháng 6 lúc 18:14 3 câu trả lời

Câu 1. Một học sinh thả 300g chì ở 100 độ C vào 250g nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng tới 60 dộ C.

a)Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt?

b) Tính nhiệt lượng nước thu vào biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.K.

c)Tính nhiệt dung riêng của chì

Câu 2. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg đã dduocj nung nóng tới 100 độ C vào một cốc nước ở 20 dộ C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước là 27 độ C . Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/Kg.K và của nước là c2 + 4200J/Kg.K. Hãy tính:

a)Nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra.

b) Khối lượng Nước trong cốc.

Câu 3. Dùng bếp dầu để đun sôi 15 lít nước từ 25 độ C.

a)Tính nhiệt lượng có ích khi đun nước.

b)tính lượng dầu cần thiết để đun nước.

Biết hiệu suất của bếp là 50%. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa laf44.10^6J/Kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/Kg.K.

Câu 4 Một thỏi sắt có khối lượng m = 2,5kg được nung nóng tới 150 độ C. Nếu thỏi sắt nguội đến 50độ C thì nó tỏa nhiệt luongj là bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của sắt lafc = 460J/Kg.K.

Câu 5. Một ấm nước bằngđồng có khối lượng 300g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nước trong ấm từ 15 độ C đến 100 độ C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K, nhiệt dung rieng của nước là 4200J/Kg.K.

Câu 6. Người ta pha một luongj nước ở 75 độ C vào bình chứa 8 lít nước đang có nhiệt độ 24 độ C. Nhiệt độ cuối cùng khi có cân bằng nhiệt là 26 độ C. Tính khối lượng nước đã pha thêm vào bình. Biết khối lượng nước đã pha thêm vào bình. Biết khối lượng riêng của nước là 1000Kg/mkhoois.

Câu 7. Thả một miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100 độ C vào 800g nước ở 20 độ C. Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng lần lượt của nhôm và nước laf880J/Kg.K và 4200L/Kg.K.

Được cập nhật 20 tháng 6 lúc 22:16 10 câu trả lời

Câu 1:Một ấm nhôm có khối lượng 360 g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm.

Câu 2:Trộn nước đang ở nhiệt độ 240C với nước đang ở nhiệt độ 560C.Biết khối lượng của hai lượng nước bằng nhau. Hãy tính nhiệt độ của nước khi đã ổn định?

a. Một ấm nhôm khối lượng 500g, chứa 2 lít nước ở 200C.Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước.

b. Phai pha bao nhiêu lít nước sôi với 3 lít nước ở 200C để được nước ở 500C?

c.Pha 500g nước sôi với 400g nước ở 200C. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt.

Câu 3:Một ấm nhôm khối lượng 500g chứa 2 kg nước ở 250C:

a.Tính nhiệt lượng cần truyền cho ấm nước đến sôi?

b.Người ta thả vào ấm một thanh nhôm khối lượng 500g đã được nung nóng đến 1200C ở nhiệt độ ban đầu. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ?

Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K

Câu 4:Đổ 3,5 kg nước đang sôi vào 5 kg nước ở 250C. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của nước khi có cân bằng nhiệt? Bỏ qua nhiệt tỏa ra môi trường bên ngoài.

Được cập nhật 18 tháng 6 lúc 19:36 3 câu trả lời

Câu 1:Một ấm nhôm có khối lượng 360 g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm.

Câu 2:Trộn nước đang ở nhiệt độ 240C với nước đang ở nhiệt độ 560C.Biết khối lượng của hai lượng nước bằng nhau. Hãy tính nhiệt độ của nước khi đã ổn định?

a. Một ấm nhôm khối lượng 500g, chứa 2 lít nước ở 200C.Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước.

b. Phai pha bao nhiêu lít nước sôi với 3 lít nước ở 200C để được nước ở 500C?

c.Pha 500g nước sôi với 400g nước ở 200C. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt.

Câu 3:Một ấm nhôm khối lượng 500g chứa ở 250C:

a.Tính nhiệt lượng cần truyền cho ấm nước đến sôi?

b.Người ta thả vào ấm một thanh nhôm khối lượng 500g đã được nung nóng đến 1200C ở nhiệt độ ban đầu. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ?

Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K

Câu 4:Đổ 3,5 kg nước đang sôi vào 5 kg nước ở 250C. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của nước khi có cân bằng nhiệt? Bỏ qua nhiệt tỏa ra môi trường bên ngoài.

Được cập nhật 17 tháng 6 lúc 22:07 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.