Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Dương Thị Ngọc Hân

Cho tam giác ABC có A(-3;2), B(1;2), C(-1;-1). Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 29 tháng 12 2019 lúc 23:39

Lời giải:

Từ tọa độ đã cho ta có:

$AB=\sqrt{(-3-1)^2+(2-2)^2}=4$

$BC=\sqrt{(1--1)^2+(2--1)^2}=\sqrt{13}$

$AC=\sqrt{(-3--1)^2+(2--1)^2}=\sqrt{13}$

Áp dụng công thức Herong:

$S_{ABC}=\frac{1}{4}\sqrt{(AB+BC+AC)(AB+BC-AC)(AB-BC+AC)(BC+AC-AB)}=6$

Mặt khác $S_{ABC}=\frac{AB.BC.AC}{4R}$

$\Rightarrow R=\frac{AB.BC.AC}{4S_{ABC}}=\frac{4.\sqrt{13}.\sqrt{13}}{4.6}=\frac{13}{6}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN