Bài 39. Benzen

yến

Nêu hiện tượng và viết PTPU khi đun hỗn hợp gồm benzen, brom, bột sắt

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 5 tháng 5 2019 lúc 22:18

PTHH: C6H6 + Br2 \(\underrightarrow{Fe,t^o}\) C6H5Br + HBr

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN