Chương 1:ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Tường Nguyễn Thế

Cho a, b là hai số nguyên dương sao cho cả hai hàm số \(y=\frac{ax+b}{4x+a}\)\(y=\frac{bx+a}{4x+b}\) đồng biến trên từng khoảng xác định. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S=a+b ?

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 27 tháng 10 2020 lúc 21:52

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN