Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 611
Điểm GP 137
Điểm SP 566

Người theo dõi (154)

Lý Quốc Huy
Chi Shi TV
Cậu Bả
Book of Demon
Hải Đăng

Đang theo dõi (6)

kudo shinichi
Nguyen Thi Mai
dfsa
Hoàng Nguyên Vũ

Câu trả lời:

2.

Câu trả lời: