Bài 25. Động năng

Yehudim
Yehudim 12 tháng 1 lúc 23:56

\(W_d=\dfrac{1}{2}mv^2=20\Leftrightarrow0,5v^2=40\Rightarrow v=4\sqrt{5}\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 13 tháng 1 lúc 8:41

Khối lượng của vật là:

\(m=\dfrac{P}{10}=0,5\) (kg)

Vận tốc của vật là:

\(v=\sqrt{\dfrac{2W_đ}{m}}=\sqrt{\dfrac{2.20}{0,5}}\approx8,95\) (m/s)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 12 tháng 1 lúc 20:29

Đổi 5cm = 0,05m

Công của lực cản của tấm gỗ tác dụng lên đạn:

A= -F.s = -0,05.F

Độ biến thiên động năng khi qua tấm gỗ:

\(\Delta W'_đ=\dfrac{m}{2}\left(v^2_2-v^2_1\right)=\dfrac{0,01}{1}\left(100^2-300^2\right)=-400J\)

 Lực cản của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn:

A = ΔWđ <=> -0,05F = -400

=> F = 8000N

 

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 28 tháng 6 2020 lúc 7:04

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Ânn Thiênn
Ânn Thiênn 10 tháng 6 2020 lúc 10:12

Chọn mốc thế năng tại mặt đất

Thế năng tại A cách hố 3m:

\(W_{tA}=mgz_A\)\(=8.10.3=240J\)

Gọi B là vị trí vật ở đáy hố

\(W_{tB}=mgz_B=\)\(8.10.\left(-5\right)=-400J\)

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 4 tháng 6 2020 lúc 21:52

thiếu khối lượng rồi bạn

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN