Đối xứng trục

Van Khuyen Nguyen
Van Khuyen Nguyen 21 tháng 10 2020 lúc 19:44

a) KC đối xứng với AB qua d

KB đối xứng với AC qua d

b) Có d là đường trung trực của AC và BK

⇒ AC ⊥ d; BK ⊥ d

⇒ AC // BK (Từ vuông góc tới song song)

⇒ AKCB là hình thang (Dấu hiệu nhận biết hình thang)

Mà AC đối xứng với BK (câu a)

⇒ AKCB là hình thang cân (2 đường chéo bằng nhau)

Bình luận (0)
nguyen thi anh nguyet
nguyen thi anh nguyet 18 tháng 10 2020 lúc 7:27

Hỏi đáp Toán

a) Vì tam giác ABC cân

Mà AH là đường cao

Suy ra:AH đồng thời cũng là đường trung trực của tam giác ABC(1)

Mặt khác:AB=AC(tam giác ABC cân tại A)

CF=BE

Suy ra:AF=AE(2)

Từ (1) và (2) suy ra AH là đương trung trực của EF->E và F đối xứng vs nhau qua AH

Vậy E và F đối xứng vs nhau qua AH(đpcm)

Phần b mk ko bt lm,sorry bn nha^-^

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 17 tháng 10 2020 lúc 17:07

a) Có M đx Aqua Ox(gt)

=> Ox là đường t/trực của AM

=> OA = OM

=> ΔAOM cân tại O có Ox là đường trung trực của AM

=> Ox đồng thời là pia pg góc AOM

=> \(\widehat{AOx}=\widehat{xOM}\)

Tương tự \(\widehat{yOA}=\widehat{MOy}\)

=> \(\widehat{MON}=2.\widehat{xOy}=180^o\)

(hay M , O , N thăng hàng)

b, Có :

M , O , N thẳng hàng

OM = ON (= OA)

=> O là trđ MN)

c, Theo bài ra ta có \(\widehat{AIO}=\widehat{AKO}=90^o\)

\(\widehat{xOy}=90^o\) hay \(\widehat{IOK}=90^o\) (gt) Do đó tứ giác AIOK là hcn

=> IK = AO Lại có O là trđ MN

=> 2OM = MN = 10

=> OM = 5 (cm)

=> OA = 5 (cm) (do OA = OM)

=> IK = 5 (cm) (do OA = IK)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN