Dao động cơ học

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 27 tháng 11 2019 lúc 20:58

Bài này lớp 6 mà

a) Trọng lượng vật:

\(P=10m=10.1=10\left(N\right)\)

b) Những lực tác dụng lên vật:

- Lực căng dây \(\overrightarrow{T}\)

- Trọng lực \(\overrightarrow{P}\)

Cái có mũi tên trước kí hiệu là vecto nha. Nếu lớp 6 thì khỏi ghi.

c) Gọi \(F\) là lực mà dây chịu được

\(\left\{{}\begin{matrix}P=10N\\F=12N\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow P< F\)

\(\Rightarrow\) Dây sẽ không bị đứt

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 21 tháng 11 2019 lúc 20:53

Các bạn CTV nào xóa giùm mik bài này

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 20 tháng 11 2019 lúc 16:44

Hỏi đáp Vật lýαHỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 20 tháng 11 2019 lúc 22:57

tui tưởng bài này lớp 8 vì chính thằng em lớp 8 tui nó còn đang hỏi bài này cơ

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 19 tháng 11 2019 lúc 15:35

Diện tích đáy là là: \(S=400cm^2=0,04m^2\)

Thể tích bình là: \(V= 6l= 6 m^3 =0,006 m^3\)

Chiều cao bình là: \(h=\dfrac{V}{S}= \dfrac{0,006}{0,04}=0,15 m=15 cm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Tuyết Trinh
Nguyễn Phan Tuyết Trinh 6 tháng 11 2019 lúc 18:23

1 lúc sau áp kế chỉ 860000 N/m2 nhé! Mình ghi sai!

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 6 tháng 11 2019 lúc 19:34

độ sâu của tàu ngầm khi áp kế chỉ 2020080N/m2 là

h1=p1/d=2020080/10300=196,12(m)

độ sâu của tàu ngầm khi áp kế chỉ 860000N/m2 là

h2=p2.d=860000/10300=83,49(m)

vậy khi áp kế chỉ 860000N/m2 thì tàu ngầm đang chuẩn bị nổi

còn khi áp kế chỉ 2020080 thì tàu ngầm đang nặng

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 1 tháng 11 2019 lúc 20:32

mình nghĩ dài lắm bạn

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN