Dao động cơ học

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 28 tháng 10 2019 lúc 17:32

E mới lớp 9 thôi

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 28 tháng 10 2019 lúc 18:45

Đề bài không trùng khớp với đáp án, nhìn đáp án thì rõ ràng người ta muốn hỏi quãng đường mà hình chiếu D đã di động chứ không phải quãng đường của vật M quay trên cung tròn, lần sau bạn cần phân biệt được đề bài trước khi viết đề

Dễ dàng tìm được phương trình dao động \(x=6cos\left(4\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)\)

\(T=\frac{1}{2}\Rightarrow4,6s=9T+0,1\left(s\right)\)

Quãng đường D đã di chuyển:

\(S=9.4.6+6.cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+6.cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{2\pi}{5}\right)\approx223\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 28 tháng 10 2019 lúc 20:23

bạn viết đề mình thấy nó có một vài chỗ sai làm lúc mình ra A lúc ra B.Nhưng theo mình thì đáp án chuẩn nhất là C nhé

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 28 tháng 10 2019 lúc 1:22

đây nhé

a)hình vẽ hơi xấu bạn thông cảm nhé I S R N i i'

b)Góc tới : i=900−300=600

Góc phản xạ : i=i′=600

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 25 tháng 10 2019 lúc 22:31

giải

trọng lượng bao xi măng là

d1=10.m1=10.50=500(N)

trọng lượng chiếc ghế là

d2=10.m1=10.4=40(N)

tổng trọng lượng khi bao xi măng đặt trên ghế là

d=d1+d2=500+40=540(N)

diện tích tiếp xúc một chân ghế lên mặt sàn là

s=22500/540=1250/3=417(m2) xấp xỉ nhé bạn

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 25 tháng 10 2019 lúc 22:35

mình nghĩ bài này lớp 8 nè

Bình luận (0)
Trần Tuyết Như
Trần Tuyết Như 17 tháng 10 2019 lúc 20:47

a) \(p=10m=10.3=30N\)

b) Đổi: \(5dm^3=5000m^3\)

\(D=\frac{m}{V}=\frac{3}{5000}=6.10^{-4}\)

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 17 tháng 10 2019 lúc 18:20

30' = 0,5h

45' = 0,75h

Gọi v, v' lần lượt là vận tốc của thuyền và nước

Thuyền xuôi dòng:

t = s/(v + v')

Hay 0,5 = s/(v + 10)

=> v = s/0,5 - 10 (1)

Thuyền ngược dòng:

t' = s/(v - v')

Hay 0,75 = s/(v - 10)

=> v = s/0,75 + 10 (2)

Từ (1),(2) => s/0,5 - 10 = s/0,75 + 10

<=> s = 30 (km) (3)

Thế (3) vào (2) ta được:

v = 30/0,75 + 10 = 50 (km/h)

Vậy...

Bình luận (0)
lí phi
lí phi 16 tháng 10 2019 lúc 20:11

Dao động cơ họcđây là hình ảnh minh họa

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh 16 tháng 10 2019 lúc 21:54

ϕ xác định trạng thái ban đầu của vật -π ≤ ϕ ≤ π

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN