Bài 46: Máy biến áp một pha

Duy Nguyễn Quang
Duy Nguyễn Quang 14 tháng 8 2020 lúc 14:57

Số vòng cuộn thứ cấp là :

\(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}\\\)\(\frac{220}{55}=\frac{1000}{n_2}\Rightarrow n_2=250\left(vòng\right)\)

Vậy cuộn dây thứ có có 250 vòng

Tick nha!!

Bình luận (0)
Thạch Ngọc Trúc Ly
Thạch Ngọc Trúc Ly 28 tháng 6 2020 lúc 16:24

Là máy biến áp giảm áp

Bình luận (0)
Sự tâm
Sự tâm 22 tháng 6 2020 lúc 19:55

TÓM TẮT

\(U_1=220V\)

\(N_1=240vòng\)

\(N_2=120vòng\)

\(U_2=....V\)

giải

điện áp ra ở dây quấn thứ cấp là

\(\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}\Leftrightarrow\frac{220}{U_2}=\frac{240}{120}\)

\(U_2=\frac{220\times120}{240}\)

\(U_2\)=110(V)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN