Bài 40. Ôn tập phần di truyền và biến dị - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1) ở đậu hà lan , gen A quy định quả vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định quả xanh .Khi cho giao phấn giữa 2 cây đậu thuần chủng quả vàng và quả xanh thu được các cây F1 đều có quả vàng . Tiếp tục lai F1 với nhau thu được F2

a/lập sơ đồ từ P đến F2

b/nếu cho cây F2 có quả vàng lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào ?

2)ở cà chua , gen A quy định quả đỏ thẩm , gen a quy định quả vàng .cho lai giữa cà chua đỏ với cà chua vàng thu được 151 cây quả đỏ , 149 cây quả vàng. xác định kểu gen của P trong phép lai trên ? vẽ sơ đồ lai và xác định kết quả .

3)1 người làm vườn trồng những cây cà chua quả đỏ với mong muốn thu được toàn cà chua quả đỏ , nhưng khi thu hoạch lại có cà chua quả vàng . Giải thích vì sao ? biết rằng màu quả cà chua do 1 cặp gen quy định

4)1 đoạn mạch ADN có cấu trúc sau :

mạch 1 :-A-G-X-X-T-T-A-

mạch 2 :-T-X-G-G-A-A-T-

a. viết cấu trúc cua 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình nhân đôi?

b.xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2

Được cập nhật 21 tháng 11 lúc 21:29 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.